O nás

Vítejte na naších webových stránkách.

Jsme rodinná firma, která se více jak 25 let zabývá stavební činností, ale specializujeme se zejména na montáže a poradenství v segmentu Čističek odpadních vod, jímek a plastových nádob.

 

Provádíme zhodnocení aktuálního stavu na vašem pozemku  naprosto zdarma s doporučením vhodné čističky odpadních vod, jímek, nebo septiků, či rad v rámci kanalizací, nebo výkopových prací s poskytnutím předběžného rozpočtu.

 

Mezi naše hlavní činnosti patří zejména:

 

- Montáže Čističek odpadních vod.

- Montáže vodojemů a jímek.

- Montáže přečerpávacích stanic.

- Montáže žump.

- Prodej plastových jímek a čističek odpadních vod.

- Kanalizace (splaškové, dešt'ové).

- Strojní výkopové práce.

           

 

Proč si pořídit právě čističku odpadních vod?

 

ČOV má Minimální zastavěnou plochu, minimální nároky na el.energii, jednoduchost a tím i vysoká spolehlivost - ČOV neobsahuje žádné pohybující se součástky, jednoduchá instalace, nehlučný provoz, automatická signalizace správné funkce ČOV, kvalita vody na odtoku vyhovující nejpřísnějším hygienickým i vodohospodářským požadavkům, ČOV TOPAS obsahuje samostatný kalojem s aerobní stabilizací kalu - kvalitní hnojivo.                 

 

 

Čistírny odpadních vod neboli ČOV, představují nejdokonalejší způsob likvidace kalu neboli odpadních vod, které proudí z objektů ven. K čištění odpadních vod dochází aerobně a zároveň pomocí mikroorganismů. Při rozhodování o tom jakou zvolit ČOV je velmi důležitým faktorem, zhodnotit to jak je objekt, kde bude čov umístěná využíván, neboť jiná čistírna je vhodná pro rekreační objekt a jiná zase pro trvale obydlený objekt. Pokud si však nevíte sami rady, rádi Vám v tomto směru poradíme.

 

Co dělat s kalem z ČOV?

Pokud se ptáte kam s kalem tak je hned několik variant: jedná z možností je vypouštění do kanalizace, která ovšem nesmí být ukončena obecní čističkou. K tomu je třeba dohoda se správcem kanalizace. Pokud vody s ČOV odtékají do potoka či řeky jde o vypouštění do povrchových vod. Jestliže odpadní vody prosakují do půdy (tzv. trativod) jde o nepřímé vypouštění do podzemních vod. Ve všech těchto případech je nutné s tímto seznámit vodoprávní úřad a žádat o povolení. Nejsou však vhodné pro sezóně užívané objekty.