Čističky AT

Domovní čističky odpadních vod typové řady AT 6 až AT 50 slouží na čištění splaškových odpadních vod v domácnosti včetně (toalety,koupelny,praček a myček nádobí). Vyčištěnou odpadní vodu je možné vypustit do povrchových, nebo podzemních vod respektive ji využívat na zavlažování trávníků a okrasné zeleně, vypouštění do recipientu. Ve smyslu požadavků evropské normy EN 12566-3 byla domovní čistírna AT podrobená dlouhodobému testu účinnosti čištění, komplexním zkouškám statické odolnosti, vodotěsnosti, trvanlivosti, kontrole rozměrů a přístupnosti. Po ukončení prokázaní shody, vykonání počátečních zkoušek typu a zavedení vnitropodnikové kontroly výroby, vydal výrobce prohlášení o shodě, které je v souladu s legislativou EU. V ČOV AT je použitý dlouhodobě osvědčený systém kontinuálního biologického čištění odpadních vod, s integrovanou akuulací nárazově protékající vody.

Čistírna odpadních vod typu AT s vestavěným retenčním prostorem (akumulační zónou) splňuje nejpřísnější požadavky normy EN 12566-3 a zabezpečuje rovnoměrný chod i při nárazovám vypouštění většího objemu vody. Tím je vyřešen jeden z hlavních problémů u domovních čistíren s vyplavováním aktivovaného kalu z ČOV při každodenním nátoku.

Čistírna odpadních vod funguje jako předčištění, kdy dočištění probíhá v recipientu tj. v přirozeném vodním toku.ČOV tvoří nádrž rozdělena přepážkami na jednotlivé technologické prostory. Čistící efekt je založen na využití technologie nízko-zátěžové aktivace aerobní stabilizací kalu.

Výhody ČOV typu AT

- Skvělá cena a nízké stavební náklady

- Tloušťka stěny pláště nádrže 8mm

- Akumulace nárazově přitékající vody - (technologie VFL, která zabezpečuje vyrovnávání nerovnoměrného nátoku odpadních vod do ČOV v případě vypouštění většího množství vody například (pračka, vana), díky tomu nedochází k vyplavení aktivního kalu a není narušen chod ČOV.

- Tichý bez zápachový chod s jednoduchým provozem

- Bezproblémové použití čistících prostředků v domácnosti

- Nízké provozní náklady

- Příjemný tvar i barva krytu

- Uzamykatelný kryt pro bezpečnost Vašich dětí

- Automatizovaný provoz a údržba

 

Parametry

Garantovaná hodnota

Dosahovaná hodnota

CHSKcr

75 mg/l

35 mg/l

BSK5

15 mg/l

10 mg/l

NL

20 mg/l

15 mg/l

N-NH4

02 mg/l

1,0 mg/l

Ncelk.

30 mg/l

15 mg/l

Pcelk.

06 mg/l

3,0 mg/l

 

Technické informace

Typ ČOV

Průměr

(mm)

Výška

(mm)

Příkon

[W]

Hmotnost

[kg]

AT 6

1400

1800

78

135

AT 8

1400

2000

170

150

AT 10

1800

2000

200

180

AT 12

1800

2200

284

320

AT 15

2100

2200

550

500

AT 20

2100

2700

550

570